Blogu' lu' Marcus

04/07/2010

La Cap Papusa, La Dos Matusa

Filed under: Lectura de Duminica — Marcus @ 10:26

Cu ocazia controlului de intrare în port, am reuşit să-l cunosc şi pe Agentul navei care a însoţit controlul şi cu care ulterior aveam să mă împrietenesc. Omul era foarte supărat pe Sissanis pentru datoriile neonorate, însă era liniştit într-un fel deoarece avea la dispoziţie nava „Gheorghieni” cu marfă cu tot ca armă de presiune pentru recuperarea sumelor ce i se cuveneau (în final asta a fost soarta navei respective). Tot de la el am mai primit o informaţie edificatoare în ceea ce privea „oamenii de afaceri” cu care lucra Navrom-ul pentru distrugerea flotei.
Lui Sissanis, de cînd începuse afacerile cu partea română, îi mergea atît de bine încît îşi cumpărase un pescador nou-nouţ, cu care pescuia în apele senegaleze, foarte generoase în această privinţă, avînd ca port de ataş Dakar şi Agent pe el, navă pentru care dările erau plătite la zi.
La plecare, ofiţerii de la Immigration au luat şi documentele personale ale echipajului (paşapoarte şi carnete de marinar), în ciuda protestelor mele prin care denunţam caracterul ilegal al gestului lor, fapt care m-a obligat în viitor să depun eforturi seriose pentru recuperarea lor.
Acest lucru a fost posibil după mai bine de o lună de zile, cînd nava era din nou la radă, fără ca în tot acest timp Ambasadorul nostru la Dakar să rezolve această problemă, despre care îl informasem personal în cadrul unei vizite făcute în vederea perfectării modalităţii de votare pentru echipaj (în ţară erau alegeri prezidenţiale şi parlamentare).
Cu ocazia acestei vizite, am aflat de la madam ambasador cît de rău o duceau diplomaţii români din Senegal, dumneai neavînd banii necesari pentru recepţii în care să promoveze imaginea ţării noastre în Africa, iar salariile lor erau de mizerie.
Mă rog! Distinsul domn Ambasador, de votat nu ne-a lăsat să votăm, deşi aveam liste oficiale de echipaj în care erau consemnate seriile şi numerele paşapoartelor şi ale carnetelor noastre de marinar aflate în custodia serviciului Immigration, iar noi putînd dovedi cu brevetele noastre cine eram, în schimb nu a făcut nimic, în afară de o Scrisoare formală de protest către Ministerul de Interne Senegalez, referitoare la această situaţie.
A fost nevoie de prezenţa mea personală în cadrul unei audienţe la Ministrul Adjunct de Interne, audienţă mijlocită de Agentul navei amic cu ministrul respectiv, Agent sensibil acum la problemele navei (cît nu era vorba de angajat cheltuieli în contul navei).
În cadrul acestei audienţe, care a durat circa 20 de minute, am recurs la toate mijloacele ce mi-au venit în minte, de la consemnarea faptului că se comisese o ilegalitate (nimic, l-a durut undeva de argumentul acesta!) pînă la adoptarea unei atitudini de „no mama, no papa, give me one rupee!” apropiată de izbucnitul în lacrimi şi înduioşarea lui prin tratamentul la care eram supuşi de către armator, argument care se pare că a avut efect, el dînd telefonic în prezenţa mea dispoziţiile necesare, în aceeaşi zi prezentîndu-mă la navă în aplauzele echipajului cu documentele pe post de trofeu.
După terminarea bunkerării cu apă, George s-a prezentat la navă cu o decizie judecătorească prin care nava era arestată pînă la plata datoriei de 4.000 $, cuvenită pentru aprovizionarea la rada.
Noi 1, Sissanis 0!
L-am informat telefonic imediat pe Sissanis, care mi-a spus că ajutat de Managerul General al Navrom, Manea Ghiocel, tocmai obţinuse de la Bancorex (şi ne mai mirăm cum a falimentat banca !), un împrumut de 70.000 $, necesar reparaţiilor navei în vederea reclasificării, bani din care-i va plăti şi lui George datoria.
Tot cu această ocazie, cînd i-am solicitat şi plata salariilor echipajului pe luna anterioară, mi-a mai arătat o latură a caracterului său infect, cînd mi-a zis să stau liniştit deoarece soţiei mele şi a Şefului Mecanic tocmai le plătise salariile noastre.
La remarca mea, cum că eu vorbeam despre salariile întregului echipaj, nu de al meu, mi-a zis să stăm liniştiţi deoarece va găsi o modalitate de plată şi pentru aceştia (ţi-ai găsit!).
Oricum peste trei zile, nava a intrat în şantier, la Dakar Marine, unde a început circul reparaţiilor, la care atît eu cît şi Şeful Mecanic nu am avut nimic de zis, de ele ocupîndu-se superintendentul armatorului, d-l Dinu Benedict, „supravegheat” din camera de hotel de Inspectorul de Registru (RNR), Anghel Maximilian, angajat de armator în vederea inspectării şi eliberării noilor acte de clasă ale navei.
În principal, urma să fie curăţat şi vopsit corpul navei, să fie schimbate zincurile (corodate în proporţie de 90%) şi alte reparaţii, printre care cea mai importantă şi vitală consta în asigurarea etanşeităţii tubului etambou, prin înlocuirea garniturii deteriorate.
Este greu de găsit un calificativ pentru calitatea lucrărilor executate sub „supravegherea” celor doi specialişti menţionaţi mai sus.
Nava a fost spoită cu vopsea diluată peste măsură, cu numai două straturi (în loc de patru cît prevedeau normele de registru), deoarece cantitatea comandată de operator a fost la jumătatea necesarului.
Deşi Dakar Marine nu putea asigura necesarul de zincuri şi în ciuda faptului că un furnizor local se oferise să asigure acest necesar la o treime din preţul cerut de şantier, „Euroship-ul” a luat decizia de a înlocui doar jumătate din numărul total de zincuri uzate (pe principiul „inovator” şi de neadmis pentru un Registru serios unul da, unul nu).
La urcarea navei pe doc s-a confirmat existenţa unei găuri de apă la tancul de balast no. 8 babord. În loc să respecte prevederile de Registru şi solicitările navei, din dispoziţiile unuia dintre „specialiştii de birou” ai lui Sissanis, Echim Nicolae, gaura a fost acoperită cu o caplama (o cîrpeală grosolană).
Trebuie spus că această gaură de apă se produsese datorită corodării excesive a tablei navale, fapt ce a determinat evitarea operaţiunii de măsurare a grosimii tablei, la opera vie, conform uzanţelor.
În fine, s-a sărit peste numeroase lucrări ce trebuiau efectuate şi numai Dumnezeu şi Sissanis cunoşteau motivele pentru care superintendentul său a semnat actele de recepţie a lucrărilor.
În Compartimentul Maşini se rezolvase doar problema înlocuirii garniturii de la tubul etambou (tot era ceva!) şi au fost înlocuiţi cîţiva clapeţi şi valvule. Grosul lucrărilor solicitate de echipaj nu s-a executat datorită refuzului armatorului, pe motiv că nu are bani sau că piesele de schimb erau blocate pe drum din cauza formalităţilor vamale.
Astfel că am intrat în şantier boi şi am ieşit vaci schiloade, nava nefiind capabilă la părăsirea şantierului să manevreze cu motorul principal, condiţii în care în radă am ajuns remorcaţi, după ce intrasem pe picioarele noastre.
Aici, echipajul s-a străduit să pună instalaţiile în funcţiune cu ce aveam la îndemînă, capacitat şi motivat şi de promisiunea lui Sissanis că le va răsplăti efortul suplimentar, care nu intra în sarcinile sale.
Apoi a venit surpriza!
Deoarece tot schimbase prin spoială chipul şi culorile navei, „Euroship” a decis să-i schimbe şi numele pentru a scăpa de creditori.