Blogu' lu' Marcus

31/07/2010

Mizerabilii Flotei Comerciale Romane Post-Decembriste

Filed under: Lectura de Duminica — Marcus @ 14:53

Poate că unii dintre cititori vor considera cele afirmate de mine în continuare drept o dramatizare ieftină şi cabotin interpretată în scopul obţinerii unor efecte dubioase, fapt pentru care ţin să asigur pe toată lumea de buna mea credinţă în această privinţă.
Dacă pînă la relatarea facută de soţia mea referitoare la întîlnirea dintre aceasta şi Manager-ul General al Navrom Constanţa, la acea dată, Manea Ghiocel, pe drumul de întoarcere spre casă la Constanţa, judecata mea era incapabilă să înţeleagă mecanismul aparent haotic care genera inevitabilul colaps şi faliment al economiei naţionale moştenire a regimului comunist, relatarea acelei întîlniri a avut efectul unei revelaţii asupra modului meu de a privi şi înţelege lucrurile şi desfăşurarea evenimentelor, în care fără voia mea fusesem angrenat, ca de altfel milioane de români pe ale căror naivitate şi credulitate mizau aşa-zişii politicieni, puşi pe o căpătuială rapidă şi nesupusă niciunui control sau încadrări legale, jefuind fără ruşine un bun naţional la producerea căruia participasem toţi timp de jumătate de veac.
Această mişcare browniană, aparent haotică, al cărui zgomot de fond era estompat de o media abil dirijată şi asmuţită împotriva celor care îndrăzneau cu slabe şanse de reuşită să se opună, acuzîndu-i pe fondul unei isterii generale a maselor manipulate fără pic de jenă, de comunism, cripto-comunism, împotrivire la reforme, etc. şi stigmatizîndu-i totodată public pe cei care nu vroiau revenirea comunismului cînd spuneau „nu ne vindem ţara”, ci încercau să tragă un semnal de alarmă în această privinţă, nu era în realitate decît cea mai organizată formă de devalizare a bunului colectiv, minuţios orchestrată din umbră de factorul politic, care se exonera de responsabilitate prin aruncarea pisicii în curtea FPS, „uitînd” pe moment că din punct de vedere juridico-administrativ economia naţională se afla sub directa conducere şi control al ministerelor de resort, conduse de politicieni aduşi de roata sistemului electiv democratic la putere, la fiecare patru ani.
Din cele spuse de soţia mea am înteles ca d-l Ghiocel, în timpul audienţei acordate acesteia, a aruncat pur şi simplu la întîmplare raportul întocmit de mine, motivaţia acordării acestei audienţe constînd de fapt în încercarea prin intimidare de determinare a soţiei mele de a face tot ceea ce era posibil pentru a mă convinge să părăsesc nava.
În acest sens, ticăloşia comisă de Sissanis în privinţa biletului de avion putea fi catalogată drept o farsă copilărească nevinovată pe lîngă mijloacele de persuasiune folosite de onorabilul manager şi general pe deasupra.
Acesta pe un ton poruncitor şi arogant, lipsit de cel mai elementar bun simţ datorat unui interolcurtor de gen feminin (măcar atît), i-a spus unei soţii deja înfricoşate de atitudinea justiţiară adoptată de o piticanie (să-mi fie scuzată expresia!) şi la propriu şi la figurat, că deţine toate probele necesare prin care să dovedească faptul că soţul ei a „subminat economia natională (sic!)”, şi că dacă nu mă va fi convins în cel mai scurt timp (în sensul acesta i-a sugerat şi ce să-mi scrie în radiogramă) să părăsesc nava, se va deplasa personal la Cape Town, de unde mă va aduce „în lanţuri” pentru a mă baga la închisoare şi a-mi anula brevetul de C.L.C. (în imbecilitatea sa omiţînd intenţionat să-i spună soţiei, că nu era abilitat pentru o asemenea sancţiune şi că aceeaşi comisie de examinare care-mi dăduse respectivul brevet i-l dăduse şi lui).
Normal că astfel şantajată şi înfricoşată, soţia mea crezînd că am înnebunit, mi-a trimis radiograma respectivă, în care doar informaţia referitoare la decesul tatălui meu era adevarată (oricum nu mai aveam ce face, el petrecîndu-se cu aproape o lună mai înainte), mama în schimb, nefiind nici mai bolnavă, nici mai sănătoasă, ci doar mai bătrînă cu şase luni de zile.
Tot de la soţie am mai aflat că, în nemernicia lui, acest aşa-zis om şi director pe deasupra mai comisese o netrebnicie: soţiilor membrilor din echipajul navei, care veniseră în final la Navrom pentru revendicarea salariilor, după ce în prealabil, timp de aproape şase luni de zile îşi consumaseră nervii şi speranţele, tocind zilnic pragurile firmei „Euroship” cu acelaşi motiv dar fără niciun rezultat, d-l Ghiocel le spusese că nu avea cum să le dea salariile, deoarece Comandantul navei (adică eu), primise suma respectivă de la Armator şi că părăsise nava, însuşindu-şi-o şi rămînînd în străinătate.
Datorită acestui fapt, de circa o săptămînă, blestemele şi ameninţările cu moartea la adresa familiei mele, proferate pe bună dreptate de soţiile de marinari, lăsate timp de şase luni cu speranţa primirii unor salarii muncite cinstit de soţii lor, inundaseră pur şi simplu linia telefonică personală, înroşind totodată aparatul, familia mea fiind terorizată şi nemaiîndrăznind să iasă din casă.
Cum am ajuns acasă, primul lucru pe care l-am facut a fost (echipajul la plecare venise în întîmpinarea acestui demers, rugîndu-mă să telefonez familiilor îngrijorate, pentru a le linişti) să dau aceste telefoane şi să lamuresc situaţia.
Neconvinse la telefon (putea fi oricine altcineva în afară de mine), am aranjat o întîlnire pentru a doua zi cu cîteva dintre soţii, cărora le-am aratat documentele aduse de la navă şi au recunoscut semnăturile soţilor lor, prin care aceştia certificau primirea salariilor în Dakar şi în Guineea Bissau. Cu acest prilej le-am întrebat dacă ar fi dispuse să fie martore într-un eventual proces, însă din şovaiala şi indecizia lor am înţeles că nu trebuia să mă bazez prea mult pe acceptul lor formal.
Aveau săracele dreptate, dacă mie – Comandantul navei – îndrăzniseră să-mi pună în cîrcă o asemenea ticăloşie, atunci soţilor lor, simpli marinari rămaşi încă pe navă, ce viaţă le-ar fi făcut, ştiind că soţiile lor mă sprijineau pe mine?!
Liniştind totuşi apele din acest punct de vedere şi lămurit pe deplin asupra cîrdăşiei vespasianice care exista între Navrom şi Sissanis, am pornit pe de-o parte atacul juridic pentru recuperarea banilor, iar pe de altă parte, ajutat de liderul de sindicat care mi-a făcut cunoştiinţă cu un jurnalist de renume pe plan local, atacul media împotriva acestor javre (din nou îmi cer scuze pentru limbaj!) pe mîna cărora fusese lăsat destinul flotei comerciale române.
În urma acestei acţiuni, într-un ziar local de mare tiraj au fost date episodic în vileag, documentat, toate mizeriile înfăptuite de aceşti domni, mai puţin cea cu „însuşirea ilegală” (furtul) salariilor echipajului comis de mine.
Ştiind că nu mă pot baza pe depoziţiile soţiilor respective, m-am sfătuit cu ziaristul care publicase foiletonul inspirat de relatările mele şi acesta a fost de acord să-l intervieveze pe Manea Ghiocel în legatură cu acest aspect.
Acesta, plin de sine şi crezîndu-se intangibil, ca un adevărat stăpîn pe moşie, în esenţă însă un prostovan infatuat, i-a confirmat în cadrul intreviului înregistrat pe reportofon şi de faţă şi cu alţi martori, într-un cadru oficial, faptul că furasem banii respectivi şi că „subminasem economia natională”.
A doua zi cu articolul în mînă, m-am prezentat la avocat şi am iniţiat actiunea de chemare în instanţă pe motiv de calomnie (la acea dată faptă incriminată penal) a numitului Manea Ghiocel, cerînd în acelaşi timp şi despăgubiri pecuniare.
În ziua următoare, surpriză: în ziar a apărut un nou articol cu mine protagonist de această dată, demontînd piesă cu piesă acuzaţiile aduse, probîndu-mi afirmaţiile cu documente publicate în facsimil.
Din acest moment evenimentele au început să capete o dinamică mai susţinută, mai ales că între timp, fusesem sunat din Sud-Africa de către un domn avocat Fitzmorris, care mă întreba dacă doream să mă reprezinte şi pe mine în procesul deschis de echipaj versus Navrom, la Cape Town, mai ales că avea nevoie urgentă de documentele aflate în posesia mea.
Am căzut imediat la pace, a doua zi am produs prin notariat o împuternicire pe care însoţită de declaraţia mea în engleză şi tradusă oficial le-am trimis via air mail, în Cape Town.
Totodată, prin fax i-am trimis toate documentele solicitate de el pe perioada procesului (din mai pînă în noiembrie), menţinînd în permanenţă contactul telefonic cu el.
Nemulţumit numai cu minciunile referitoare la mine, Ghiocel a mai găsit o cale de atac împotriva mea, aceea a unei reclamaţii la Poliţia TF Constanţa Port.
Nu degeaba se spune „ai grijă de ce-ţi doreşti!”.
Aici politistul anchetator, după ce m-a ascultat şi a frunzărit documentele, mi-a spus că de fapt poliţia intenţiona să-i înfunde pe Sissanis şi pe Ghiocel, întrebîndu-mă totodată dacă aş fi fost de acord să susţin prin declaraţii scrise cele relatate în cadrul acelei întîlniri. Unde dai şi unde crapă!
Şi a început Sarabanda!
Sissanis a fost arestat (pe lîngă declaraţia mea, minoră totuşi ca importanţă, Poliţia deţinea probe concludente de implicare a sa într-o fraudă de asigurare, în urma căreia încasase 1,5 milioane de dolari), iar lîngă el în arest preventiv pentru 30 de zile a fost adus şi amicul Ghiocel, care la al doilea termen al procesului pentru calomnie intentat de mine a fost adus sub escortă, încătuşat pentru a le povesti judecătorilor cum am furat eu banii echipajului.
Depozitia lui practic a fost o probă jenantă de tăcere auto-acuzatoare dublată de uimirea sa de a mă vedea (pentru prima dată în carne şi oase), liber şi „neîmbrăţărat”, acuzîndu-l pe el, exemplu de cinste şi probitate profesională.
Inutil să mai spun că din acest proces d-l Manea Ghiocel a ieşit cu o amenda penală de 2,5 milioane lei şi obligaţia la plată despăgubiri în valoare de 20 milioane lei (la nivelul anului 1997).
În acest timp, Navrom-ul mai făcuse o tîmpenie, trimiţînd şi echipaj de schimb la Cape Town, echipaj pe care-l ţinea la hotel (în loc să plătească fostului echipaj salariile restante), fost echipaj care prin hotărîre judecătorească devenise locatar al navei pînă la terminarea procesului.
Aşa cum am mai precizat, acesta a fost finalizat în luna noiembrie prin sentinţă definitivă prin care echipajului i s-a dat cîştig de cauză, la sosirea în ţară a Şefului Mecanic, primindu-mi prin intermediul ascestuia o tranşă substanţială din suma revendicată, diferenţa fiindu-mi remisă în cont de către avocat, după ce acesta şi-a dedus cheltuielile şi onorariul.
Ironia a constat în faptul că, după alte şase luni, am cîştigat şi procesul pe aceeaşi temă în ţară, avocatul Navrom-ului habar neavînd că eu deja poate şi cheltuisem banii.
Oricum, ca şi mii de alţi navigatori români nu ne-am încasat aceşti bani, deoarece Navrom-ul a intrat între timp în lichidare, aceste sume nefiind pe lista creditorilor privilegiaţi conform noii Legi a Falimentului şi deci nemairămînînd bani, nu am mai avut de unde să fim plătiţi, avînd doar satisfacţia palidă de a fi cîştigat procesul.
Epilog: datorită calităţilor manageriale „deosebite” ale Ghiocelului scăpat ca prin minune de condamnare în cazul Sissanis, acesta, peste ceva timp a fost găsit potrivit pentru a fi uns Manager la Agroexport Constanţa Port, unitate pe care după un timp relativ scurt, a adus-o la faliment (are mînă bună băiatul, aviz amatorilor!).

9 comentarii »

 1. Bey Marcus, recitind episodu’, cu alţi ochi evident, bag sama alte aspecte, dintre care unul de-a dreptul şocant. Anume acela că probabil te-a turtit uşurinţa cu care jum’atea ta şi-a închipuit că jum’atea ei a luat-o razna. Fără să comentez în plus.
  Altfel, devine clară sursa inspiraţiei poietului Băsescu, cel din campania electorală, când s-a produs cu celebrele versuri pe care cică le-ar fi scris în tinereţe, tocmai pe Bricul Mircea:

  „Ca să aşezi în ţărâna proaspăt răvăşită
  Un trandafir, trei lacrimi ş-un sărut.
  La capul mamei ce murise tristă
  Cu gândul la copilul ce-a crescut”.

  Vezi, tre’ să fii al dracu’ de mândru, bre, că şi el, la fel ca tine o plângea pe mă-sa, el o şi-o şi-ngropase, deşi ea săraca era bine merci.

  Comentariu de Cârcotaşu — 31/07/2010 @ 20:20 | Răspunde

 2. Domnu Marcus cu tot respectul esti dus ! „A scapat ca prin minune ” a fost nevinovat . Si de seria de jigniri evidente aduse la adresa Dlui Manea nu pot spune decat ca sun aruncate fara sens . Vezi tu sa dovedit in instata nevinovatia acestui om dupa probele aduse ( foarte multe si evidente ) si de aceea iti spun si gandeste-te la asta om de nimic ce pari a fi … Daca nu esti in masura sa iti etalezi o parere in legatura cu ceva , in special cu un astfel de caz in care poate fi distrusa viata unui om care a vrut sa ajute la creserea pe toate planurile a CNM Navrom si care a facut o treaba excelenta in acest scop pana cand a fost atras in acest proces . In ceea ce priveste agroexpertul pot sa iti spun ca iti pute gura cand spui ca a dat faliment din cauza lui … acesta ocupand postul de director comercial si nu general si fiind cunoscut faptul ca Agroexport a fost finantata de Dl Fanita prin urmare acesta avea putere asupra tuturor deciziilor . Si sa iti mai spun ceva poate nu stiai … mai afli si tu cate ceva nou … Agroexport avea datorii f mari inainte de sosirea Dlui Manea . Anii au trecut si Agroexport a intrat in faliment din cauza neplatii datoriilor care in mod normal trebuiesc achitate de cel ce finanteaza si isi asimileaza profitul companiei nu ? ” a adus-o la faliment ” . Doamne nici nu imi imaginez ce fel de om isi poate da cu presupusu intr-o chestiune ca aceasta neavand nici o treaba si nici o sursa sa poata face aceste afirmatii cu privire la Agroexport si Dlui Ghiocel . Au fost nenumarate afirmatii inflorite despre perioada Navrom dar nu are rost sa fie corectate fiind deja cunoscute de toata lumea de care merita cunoscute … dar se pare ca exista totusi o persoana atat de josnica cum esti tu avand nemernicia da a informa defectuos oamenii . Sincer dupa ce ti-am citit toata povestea de mai sus ma indoiesc de rolul tau in aceasta poveste si daca acesta a existat intr-un moment dat in toata aceasta poveste , probabil a fost unul insignifiant in stablirea pornirii acestui proces si in definitivarea lui ;in concluzie nu stii nimic ! In final Mizerabilul esti tu si nimeni altul . Semnat Anonim

  Comentariu de Anonim — 22/04/2011 @ 03:16 | Răspunde

 3. @Anonim: desi comentul tau plin de invective la adresa mea are un loc de premiant la „spam” l-am lasat totusi si chit ca suntem in Saptamana Mare iti voi da si un raspuns, chiar daca nu in termenii in care ai merita sa primesti o replica de la mine. Asa ca domnule Anonim fa talica un efort si deoarece vad ca-l cunosti pe Manea Ghiocel foarte bine, intreaba-l sau mai bine intreaba-te cand te barbieresti dimineata in oglinda, de ce la unul din termenele din procesul pe care i l-am intentat lui si lui Petrica Munteanu pentru calomnie (proces in urma carora au fost condamnati cu amenda penala si cu plata unor daune morale), a fost adus incatusat si pazit de mascati? Asta doar asa de antrenament. Daca vei gasi un raspuns satisfacator la aceasta intrebare vom mai sta de vorba in conditiile in care:
  1. vei scrie corect gramatical in limba romana
  2. vei aborda un limbaj civilizat
  Altfel la spam bibicule.
  sa fii iubit
  marcus

  Comentariu de Marcus — 22/04/2011 @ 10:43 | Răspunde

 4. Eu nu inteleg cum te-ai gandit dupa, dupa 12 ani de cand au fost procesele acestea de care zici, sa pot sa mai vii cu astfel de comentarii la adresa unor persoane! Este total inutil! Cred ca te-ai trezit in dimineata zilei de 31.07.2010 si te-ai intrebat:”Despre ce sa mai scriu eu azi!” si imediat, te-ai gandit la un lucru care s-a intamplat acum 12 ani! Si astfel, ai mai aruncat niste cuvinte urate la adresa unor oameni…Din mica ta povestioara, si din lucrurile care le cunosc eu din acest magnific scandal, pot sa iti zic un lucru: procesul tau impotriva acelor persoane nu a contat nici macar un pic! Dar daca pe tine te face sa te simti bine sa crezi ca ai avut un rol important in arestarea Dnului Manea, atunci te las in voia ta! Daca dupa atatia ani de judecata omul a fost declarat nevinovat, pentru ca au fost aduse probe care au sustinut acest lucru, hop, vii tu si zici ca nu e adevarata sentinta data de stat! Tu nu esti, sau erai, decat un simplu comandant! Daca ai fi facut dreptul poate ai fi putut sa zici ceva in privinta asta, dar nu ai, asa ca nu poti sa aduci astfel de acuzatii acum! Iar procesul intentat de tine sau de ceilalti marinari, nu era impotriva civilului Manea, ci era impotriva companiei Navrom, reprezentata de Manea! Pentru ca nu cred ca despagubirile, daca le-ai primit, a venit Manea sau Munteanu sau Sissanis, ci de Navrom! Si, din punctul meu de vedere, nici tu nu ai abordat un limbaj civilizat! Cu drag, alt anonim fata de cel anterior

  Comentariu de Anonim — 22/04/2011 @ 22:04 | Răspunde

 5. @Anonim: asta este singurul comentariu pe care il mai fac la tema respectiva. In primul rand postarea respectiva face parte dintr-o carte scrisa si publicata de mine si s-a dorit un fel de capitol epilog. In al doilea rand Manea nu purta catusele datorita procesului intentat de mine ci s-a nimerit ca la termenul la care trebuia sa se prezinte, el sa fie „musafir” pentru treizeci de zile in arestul Politiei Constanta pentru matrapazlacurile pe care le facuse impreuna cu Sissanis. In al treilea rand, daca ai fi citit cartea, ai fi vazut ca nu m-am erijat in judecator sau procuror, ci am relatat anumite evenimente la care am participat in mod direct, lasand cititorului posibilitatea de a trage singur concluzile necesare. In ceea ce-l priveste pe nen’tu’ Manea, raman la convingerea ca este un mizerabil, condamnat sau achitat, atat pentru modul ordinar in care a mintit sotiile membrilor din echipajul pe care l-am condus, in sensul ca nu are cum sa le dea banii datorati drept salarii sotilor lor, ca urmare a faptului ca mi i-as fi insusit eu si as fi fugit cu ei in strainate, cat si pentru modul dezastruos in care a pus Navromul pe butuci. Daca te intereseaza exista si acum o lista cu mii de marinari, care au castigat procesul cu Navromul in ceea ce priveste plata drepturilor de indemnizatie de strainatate pentru perioade lungi petrecute pe mare si a caror unica „satisfactie” consta in inscrierea lor in masa credala a defunctului prin faliment Navrom Constanta. Asa ca marele manager Ghiocel ori a fost hot, ori a fost tampit. Cum dumneata clamezi ca nu a fost hot, pe motiv ca a scapat fara puscarie dupa toata mizeria produsa in calitatea de manager al Navrom, imi rezerv dreptul de a-l considera tampit.
  sa fii iubit si luminat
  marcus

  Comentariu de Marcus — 23/04/2011 @ 09:30 | Răspunde

  • @ Marcus,
   Bey, da’ ce mulţi se dau „anonimii” ăştia constănţeni. Auzi, cică ăsta-i altu’! 😆
   Da’ cea mai tare chestie e aia cum că dacă n-ai „dreptul” nu poţi să zici nimica, după părerea unora poţi fi bătut, furat ş-alte alea, că n-ai voie să-ţi zici părerea. Cam tâmpit punct de vedere. Oare-l exprimă f’un licenţiat d-ăla, cu foamea-n gât, făcut la… f’o fabrică de diplome? 😯

   Comentariu de Cârcotaşu — 23/04/2011 @ 10:04 | Răspunde

 6. bei fratioare … te rog frumos dute si odihnestete putin ca spui numai prostioare . pe tot parcursul discursului tau dramatic vorbesti de un singur lucru si anume de faptul ca ai fost acuzat verbal de fostul manager general al Navrom ca ai fi sustras o suma de bani . De fapt scuza-ma „acuzat” este un cuvant exagerat , ai fost suspectat si numai atat , tu pe langa multi altii . Dar se pare ca nu poti intelege faptul ca Navrom a fost o frima care apartinea statului , cauza din care onorariile erau platite de catre acesta , lucru care inseamna ca orice suma lunara de bani destinata pt onorarii nu trecea in mod direct pe la domnul Manea . Asta este o parere sustinuta de o vasta cunoastere a acestei situatii din trecut , dar ti-am mai spus ca tu vorbesti de un singur lucru , care in opinia mea ridica un semn mare de indoiala si anume de un comportament dezgreabil al Dlui Manea (care exista doar in imaginatia ta ) si din care derivezi in alte subiecte in care il acuzi pe fostul manager general , fara a avea cea maqi vaga idee despre ce sa intamplat .

  Comentariu de platonistu — 18/09/2011 @ 17:18 | Răspunde

 7. @platonistule: mai intai du-te (si nu dute cum prost ai invatat talica conjugarea verbului respectiv) deci, repet, du-te si pune-te de acord cu gramatica limbii romane. In al doilea rand, Mr. Manea, pentru a-si justifica cardasia cu Sissanis in ceea ce priveste modul ticalos in care intelesesera ei sa plateasca marinarii romani si-a permis, ca sa-si scape el pielea de hot nenorocit, sa spuna sotiilor acestora care veniseara sa clameze drepturile salariale de la armator (deoarece el era armator si nu Sissanis) ca nu are de unde sa le dea banii deoarece acestia au fost furati de subsemnatul si am ramas cu ei in strainatate. Asa ca bey pulica daca-l iubesti atat de mult pe Ghiocica, luati-va bey o camera si nu mai imputiti aerul cu prezenta voastra vespasianica pe blogul meu.

  Comentariu de marcus — 19/09/2011 @ 09:56 | Răspunde

 8. Ba nu stiu cine sunteti dar Domnul Manea Ghiocel nu este vinovat cu nimica este un om deosebit totul a fost o mascarada sa intre nevinovat el puscarie.
  Mai lasati barfa,daca erati mai destepti ajungeati directori la Navrom.

  Comentariu de Daniel — 08/02/2012 @ 08:56 | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: